paź 202020
 

Nakład przyjedzie dopiero jutro, ale ja postanowiłem umieścić książkę w sklepie już dziś. Oprawa jest oczywiście twarda i błyszcząca. A oto link i  kilka fragmentów tekstu

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/jak-rosnie-dobrobyt/

Mienie jest także wybitnie zależne od wysiłków woli, daleko więcej niż zdrowie, wykształcenie i wychowanie, ale jednak nie zupełnie i nie bezwzględnie, jeśli brać pod uwagę całe przeznaczenie człowieka jako całość.

Są ludzie, którzy na pozór wszystko czynią, aby mienie tracić, a którzy pomimo tego różnemi drogami do mienia na nowo dochodzą, bądź przez dziedzictwa, bądź przez wynalazki lub jakieś inne niespodziewane okoliczności. Są inni, którzy, ustawicznie poszukując bogactwa, nigdy nie osiągają celu.

Gdy poznajemy ekonomiczne warunki przebiegu życia wielu ludzi, przekonywujemy się, że w licznych bardzo żywotach mienie przybiera charakter cechy stałej, od wysiłku woli niezależnej.

Są ludzie, których trudno sobie wyobrazić bez mienia i którzy sami nie mogą sobie wyobrazić, żeby ich stałe powodzenie opuściło. Są inni, których spotykamy zawsze zatroskanych o byt materjalny, choćby czasowo mieli duże zyski. Poza tem ogół ludzi przypisuje swe mienie własnym wysiłkom, staraniom i zasługom.

 

W miarę, jak ilość złodziei wśród kapitalistów wzrastała, wszczęły się pewne nadużycia i krzywdy robotników. Źródłem tych krzywd jest udział złodziei w posiadaniu kapitału, a nie, jak socjaliści głoszą, samo istnienie kapitalizmu. Uczciwy kapitalista i uczciwy robotnik zawsze się łatwo pogodzą, bo uczciwy kapitalista przyzna robotnikowi sprawiedliwy zarobek, a uczciwy robotnik, chcąc się kiedyś dorobić kapitału, nie będzie kapitaliście zazdrościł sprawiedliwego zysku.

Bieda się dopiero zacznie, gdy robotnik nie będzie rzetelnie pracować, pod każdym pretekstem będzie wszczynać strejki i wszelkiemi sposobami będzie szkodzić przedsiębiorstwu, w którem pracuje. Złodziej kapitalista będzie krzywdzić robotnika, odmawiać mu słusznej zapłaty, pozbawiać go pracy i zarobku, w ogóle wszelkiemi środkami będzie robotnika ciemiężyć.

Dziś jest bardzo dużo złodziei zarówno między robotnikami, jak i między kapitalistami. Najnowszy wymysł złodziei to walka klas i to fałszywych zupełnie klas, mianowicie walka robotników z kapitalistami i kierownikami pracy w tem samem przedsiębiorstwie. Hasło walki klas traktuje prawo do mienia i do godziwego zysku z mienia jako jakiś przemijający „ustrój kapitalistyczny”, który można zastąpić przez „upaństwowienie produkcji”, czyli zapewnienie przywódcom socjalistów licznych urzędów i znacznej politycznej władzy w państwie. Ludzie rozumni od dawna wiedzą, że państwo jest złym producentem, a do czego socjalizacja produkcji prowadzi, widzimy na bolszewizmie, który złodziejom dał całą władzę państwową i skazał robotników na najgorszą niewolę.

 

Początkiem naprawy Rzeczypospolitej jest zrozumienie pewnych prawd przez ogół narodu, a przede wszystkiem przez młodzież akademicką, która przez studia przygotowuje się do zajęcia kierowniczych stanowisk w społeczeństwie.

Prawdy polityczne bywają nierównej doniosłości – jedne ważniejsze, a drugie mniej ważne. Każdej prawdzie przeciwstawia się rozpowszechniony fałsz, a czasem kilka fałszywych argumentów, którymi usiłują wrogowie narodu te prawdy zwalczać. Ogromnie ważnem zadaniem jest sformułowanie prawd najważniejszych w porządku ich doniosłości, tak, aby można przede wszystkiem pozyskać uznanie tych prawd, od których zastosowania cała naprawa Rzeczypospolitej zależy.

Poniżej usiłuję sformułować najważniejsze prawdy życia politycznego wraz z fałszami, które im bywają przeciwstawiane.

1.        Pierwszą i naczelną taką prawdą jest, że dobry rząd w państwie parlamentarnem zależy od poziomu zarówno umysłowego, jak i moralnego wyborców i wybieranych przez nich posłów.

 

  Jedna odpowiedź do “Jak rośnie dobrobyt. Nowa książka w sklepie”

  1. To ksiazka dla bogatych, w sensie tym co sie udalo. To dla tych co los byl dla nich laskawy. Dla panow. Mimo ze mam pochodzenie chlopskie i los i szczescie maja mnie w d…  to i tak kupie. Przez chwile bede panem a nie chlopem.

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.