paź 142021
 

Proszę Państwa, oto agenda naszej konferencji. Proszę nie zgłaszać żadnych uwag, bo i tak ich nie wysłucham. Każdy wykład trwa godzinę. Bardzo proszę więc prowadzących, aby zmieścili się w czasie. Nie będę tolerował przedłużania. Leszka Żebrowskiego ustawiłem na końcu, żeby wszyscy byli zmotywowani i wytrwali do ostatniego wykładu. Przerwa kawowa jest na zewnątrz, ale jest jednorazowa, w drugiej części konferencji po lunchu. Każdy będzie mógł wyjść z sali i napić się kawy. Na sali konfernecyjnej przez cały czas będzie dostępna woda i kubeczki.

 

Konferencja 23.10.2021. HOTEL KRÓL KAZIMIERZ

 

 

8.00 – 9.00 – Rejestracja uczestników

 

9.00 – Wykład prof. Marka Słonia „Miasta w miastach i urbanizacja Europy Środkowej”

 

10-10.15 – Pytania do prowadzącego i dyskusja

 

10.15 – Wykład prof. Anny Filipczak-Kocur „System finansowy Rzeczypospolitej Obojga Narodów XVI – XVII w.”

 

11.15 – 11.30 – Pytania do prowadzącej i dyskusja

 

11.30 – 11.45 – Krótka przerwa

 

11.45 – Wykład dr Wacława Grzybowskiego „Jan Saryusz Zamoyski i polska arystokracja wyznania protestanckiego w świetle „Relacji o państwie Polonia i przyłączonych prowincjach. A. D. 1598” Johna Peytona”

 

12.45 – 13.00 – Pytania i dyskusja

 

13.00 – Przerwa na lunch

 

14.00 – Wykład prof. Anny Barańskiej „Stosunki między Tronem i Ołtarzem w Europie 1814-1870 w świetle materiałów papieskiego think tanku – Kongregacji Nadzwyczajnych Spraw Kościelnych”

 

15.00 – 15.15 – Pytania do prowadzącej i dyskusja

 

15.15 – 15.45 Przerwa kawowa na zewnątrz sali

 

15.45 Wykład Rafała Czerniaka „Ludwik IX” władca i święty”

 

16.45 – 17.00 – Pytania do prowadzącego i dyskusja

 

17.00 – 18.00 – Wykład Leszka Żebrowskiego „Wymiana elit w Polsce w latach 1939-1989 i jej konsekwencje”

 

18.00 – 18.15 – Pytania do prowadzącego

 

18.15-18.30 zakończenie konferencji

  Jedna odpowiedź do “Konferencja 23.10.2021. Hotel Król Kazimierz. Agenda”

  1. agenda świetna

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.