lut 162022
 

Do tematów śląskich wracamy ciągle, trwa to od chwili opublikowania II tomu Baśni jak niedźwiedź. Nie mogłem się więc powstrzymać, by nie wziąć do sklepu ten wielkiej i bardzo ciężkiej pozycji, (w sensie dosłownym), opisujcej dzieje Śląska przed przyłączeniem prowincji do Prus i po tym przyłączeniu. Jest to dokument niezwykłej wagi, a ja zdecydowałem się na umieszczenie go w sklepie także dlatego, że mamy tam górniczo-śląski numer kwartalnika Szkoła nawigatorów.

 

https://basnjakniedzwiedz.pl/produkt/diariusz-ottona-wenzla-von-nostitz-rieneck-tom-i-1726-1729-tom-ii-1737-1744/

Przepraszamy, zamieszczanie komentarzy jest chwilowo niemożliwe.